1. 1.
  Şiirde uyaktan sonra tekrarlanan,aynı harflerden oluşan kelime veya ek,yedek.
  3 ... italiano
 2. 2.
  Son dönem Osmanlı ordusunda,askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er.
  1 ... italiano
 3. 3.
  görevleri aynı olan ses benzerliklerine redif denir. dizelerin sonunda varsa ilk önce redifler bulunur, ardından da uyaklara bakılır.
  ... selenge
 4. 4.
  dize sonlarında görevleri aynı olan kelimelerdir . zaman ekleri , hal ekleri , şahıs ekleri , çekim ekleri redif görevinde kullanılırlar .

  örnek :

  dünyaya geldiğim anda
  yürüdüm aynı zamanda
  iki kapılı bir handa
  gidiyorum gündüz gece .

  bu dörtlükte -da ekleri rediftir . hal eki görevindedir. -an ise iki ses benzerliği özelliği taşıdığı için (bkz: tam uyak)görevindedir .
  1 ... sevdalinka
 5. 5.
  şiirin farklı mısralarının sonunda, kafiyeden sonra tekrarlanan kelimeler.
  ... linka
 6. 6.
  Terhis edildikleri halde ihtiyaç halinde yeniden askere alınan kişiler.
  ... tanyel
 7. 7.
  Arkadan gelen, birisinin ardından giden. * Birbiri ardınca zuhur etmek. * Terhis olup ihtiyata geçen asker. * Edb: Beytin sonunda kafiyeden sonra tekrarlanan kelime.
  ... ece kscg
 8. 8.
  kışlanın önünde (bkz: redif)sesi var
  bakın çantasında acep nesi var
  bir çift kundurayla bir de fesi var
  ahu yemendendir gülü çemendir
  giden gelmiyor acep nedendir.
  burası huş'tur yolu yokuştur
  giden gelmiyor acep nedendir.
  1 ... sergerde
 9. 9.
  yedek askerdir.

  yakılan ağıttan da anlaşılacağı gibi:

  kışlanın önünde redif sesi var
  bakın çantasında acep nesi var
  bir çift kundurayla bir de fesi var
  ahu yemendendir gülü çemendir
  giden gelmiyor acep nedendir.
  burası huş'tur yolu yokuştur
  giden gelmiyor acep nedendir.
  -1 ... mo ni fe
 10. 10.
  sözcük anlamı arkadan gelen olan sözcüktür. serbest çağrışım yapın demedim bak. ya olm yok. al işte.
  ... sakkaroz glikoz surubu