1. .
    Yıldız teknik üniversitesi makine mühendisliği bölümü'nün kurucusu. termodinamik dersi hocası. almanya'da makine mühendisliği eğitimi görmüştür. Yıldız teknik üniversitesi makine mühendisliği bölümü'nü, kendisinin eğitim gördüğü alman sistemine göre organize etmiş ve kuruluşunu yapmıştır.
    ... vernon sullivan