1. 1.
  Püritenler; baskı, ceza, korkutma, tehdit ve sindirme gibi unsurları uygulayarak, dünyayı doğru, adaletli, sevgi dolu yapmaya çalışırlar. Demokrasi kültürünün Püriten ahlaka tepki olarak geliştiğini söyleyebiliriz.

  Püritenler dar kafalıdırlar. Onlara göre kurallara uyanlar iyi, uymayanlar kötü insanlardır.

  Her şeyi siyah beyaz kodlarında algılarlar. Gri rengi kabul etmezler. Ahlaki erdemleri yaşamanın, bizzat bir ödül olduğunu düşünmezler. Her zaman doğru olanı yapmak isterler. Püriten kişiye göre hiçbir hata, önemsiz değildir.

  Bu püriten eğer baskın kültüre mensup biri ise, diğer kültürleri yok etmekten zevk alır. Bunların ;Ya sev, ya terk et; tarzındaki şovenizmi sloganlaştırdıkları görülür.
  Silahları; çok çalışmak, kurallara bağlılık, ayrıntılara önem vermek, hoşlanma duygusunu ertelemek, gerekirse başka yaşama bırakmaktır.

  Sorumluluk sahibi, akıllı, çalışkan fakat katı, esnek olmayan yapıları nedeniyle kolayca öfkelenirler. Yakınlarına hayatı dar ederler. Doğru ve ateş gibi yakıcı eleştirileri vardır.
  .
  Ne yapmanız gerektiğini size söyleme istekleri en büyük tutkularıdır. *
  4 ... xsentos
  #2682924 :)
 2. 2.
  lovecraft in yaşadığı ve hikayelerinde yer aldığı providence da 17-18. yüzyılda yaygın olan,konuyla alakalı olarak cadı avı ve cadı mahkemeleri kurulmasına sebep olan ahlak anlayışı.
  ... wintrygreen
  #2683003 :)