1. 1.
    davranış ve düşünme süreci.
    1 ... cikarinbeniburdan
  2. 2.
    Bilinç düzeyini, ruh halini, zihinsel ve algısal süreçleri veya davranışları etkileyen ilaçların ortak adı.
    2 ... cikita muz teoremi