1. 1.
  nikiyle yaşamı arasında bir paralellik var mı diye düşünemeden edemediğim sözlük insanı.. *

  edit: "yok öyle bir şey" diye özelden mesaj atarak durumu açıklığa kavuşturmuş çarpıcı nikli yazardır kendisi
  1 ... beyazyelkenli
 2. 2.
  uluslarası ilişkiler terminolojisinde "istenmeyen adam" demektir.
  2 ... teka
 3. 3.
  diplomatik ilişkiler viyana konvansiyonu madde 9' a göre bir egemen ülke nezdinde bulu-
  nan yabancı bir misyonda görevli bir diplomatı herhangi bir zamanda ve gerekçe göster-
  meksizin 'persona non grata ' ( şayet birden fazla iseler 'personae non gratae')olarak
  ilan edebilir. uluslarası teamüllere göre bu durumda adı geçen diplomat(lar)ın ülkele-
  rine geri çağırılmaları gerekir. nadir de olsa bu gerçekleşmez ise ev sahibi ülke isten-
  meyen adamı resmen yok sayacaktır.
  1 ... argiris
 4. 4.
  adını sanını doğum tarihini yaşını ve bikaç derin bilgisini burada verebileceğim, böyle bi talepte bulunanın da kafasını kıracağım kardeşimdir kendisi. ayrıca istenmeyen adam da değildir, istemeyenin kendi kaybıdır.*
  ... rantulas