1. 1.
    daha çok alt yirmi yaş dişlerinde kuronu çevreleyen yumuşak dokuların iltihabı perikoronitis olarak tanımlanabilir. Dişin üzerindeki diş eti ve diş kuronu arasında bir folikül meydana gelir. Bu folikül ağız boşluğuna açılır ve muayene sırasında bu açıklık görülür. iltihap folikülde başlar ve üstteki yumuşak dokuları da tutar.
    1 ... follow me to the dark