1. 1.
  devletin toplu yararı açısından en iyi en yararlı olanı bilmesi
  5 ... city walk
 2. 2.
  Devletin toplumda babalık rolünü üstlenerek sınıflar arasındaki çelişkilerde uzlaş tırıcı olmasını ve bir denge kurmaya çalışmasını savunan, devleti sınıflarüstü bir olgu olarak niteleyen siyasal görüştür.
  2 ... martyns
 3. 3.
  Patronun işçisine babalık ettiği görüşü ya da devlet baba anlayışıdır.
  4 ... gonulcelen
 4. 4.
  (bkz: babacılık)
  2 ... vernon sullivan
 5. 5.
  (bkz: patrimonyalizm)
  1 ... suzergecer
 6. 6.
  devlet üstünde sanki ailedeki sorumluluklar var gibi davranılmasıdır. devlet, vatandaşının babasıdır. onun her ihtiyacını karşılamsı gereklidir. ancak eğer çocuk olarak görülen vatandaş bu babacılığın kendisini özgür kılmadığını söylüyor ise ters giden birşeyler vardır.
  1 -1 ... ecumenicus
 7. 7.
  1- Bir yönetim ilişkisi ve beşeri münasebet türü. Yönetim ilişkisi olarak devletin (veya yöneten gücün) bir toplumun veya bir milletin ihtiyaçlarını bir babanın çocuklarının ihtiyaçlarını karşılaması gibi karşılaması veya o milletin hayatını babanın çocuklarının hayatını düzenleyişi gibi düzenlemesi iddia ve girişimi. Bu terim aynı zamanda halkı (veya diğer insanları) çocuklar gibi bir dış otorite ihtiyacı içinde bulunan, aciz ve kendine yetersiz gören tavra işaret etmek için de kullanılır.

  2- Baba ile çocuklar arasındaki ilişkiye benzer biçimde, aşağıdakilere rehberlik edilmesi ve aşağıdakilerin desteklenmesi için yukarıdan otorite uygulanması. Bu otorite iyi niyete dayalıdır ve onun aşağıdakilerin iyiliğini amaçladığına inanılmaktadır.

  3- Baba ile çocuğu arasında olduğu varsayılan ilişkideki gibi, siyasi iktidarın, kendi başının çaresine bakamazlarmış gibi, vatandaşlarının iyiliğine olacak şekilde hareket etmesi. Paternalizm yurttaşları ergin ve özerk olarak görmediği, kendi iradelerine aykırı olsa bile onlar adına hareket etmeyi uygun gördüğü için otoriteryen bir doktrindir.

  4- Daha makul bir türünde yumuşak paternalizm adını alır. Yumuşak paternalizm, çocuklar veya akıl hastaları gibi iradi seçim yapmaya muktedir olmayan kimselere müdahale etmektir.
  4 ... lilith
 8. 8.
  türkiye için çok uygundur, devlet ne olursa olsun görüşlerini korumalı ve halka benimsetmelidir.
  1 -2 ... jacobin
 9. 9.
  babacıl davranış anlamındadır.

  Hasta istemese dahi ona faydalı olacak tedavide onu ikna etmek için bir "baba" gibi uğraşmak.
  5 -1 ... aristocrazia
 10. 10.
  babacılık olarak da bilinir.

  bir yönetim ilişkisi olarak devletin (veya yönetici gücün) bir toplumun ihtiyaçlarını, bir babanın çocuklarının ihtiyacını karşılaması gibi karşılaması veya o toplumun hayatını bir babanın çocuklarının hayatını düzenlemesi gibi düzenleme iddia ve girişimidir.
  1 ... 2 yillik universite mezunu