1. 1.
    antik romada imparatorluk döneminde (i.ö 20-i.s 525) gelişme göstermiş, edebi olmayan bir sözsüz oyun türü. pantomimus'ta oyuncu, değişik tipler için değiştirdiği maske ve giysiyle donanmış olarak, müzikçiler ile dans eşliğinde oynardı. pantolmimus'ta baştan çıkarıcı, açık saçık konular kadar antik yunan ve roma tragedya konuları da sözsüz olarak canlandırılırdı. antik yunan'da saygın bir yeri olan pantomimus oyuncuları, daha çok sezarın ve yüksek kişilerin koruması altında sanatlarını gerçekleştirirlerdi. i.s 325'te roma'da (3000'i kadın) 6000 pantomimus oyuncusu vardı. batı roma imparatorluğu'nun yıkılmasından sonra bizans imparatorluğu'nda süren pantomimus, 526'da imparator justinianus ile kilise babaları tarafından yasaklanmıştı. pantomimus, rönesans dönemi'nde commedia dell'art içinde yeniden canlanmıştır. **
    ... hoppipolla
  2. 2.
    (bkz: pandomim)
    ... yasakani