1. .
    kurduğu cümleler ve oluşturduğu yaklaşımlar bakımından ibrahimî dinler çizgisinden iyice çıkarak çok tanrılılığa doğru giden kişinin hezeyanı.

    genellikle bir kadın sebep olur bunlara* çok karıştırmamak gerekir. ama kadınlara da çok hissettirmemek gerekir. ne bilelim, belki yarın "bir kutsal kitap yapacam herkes bana tapacak" derler*; gebermesinler. amin.
    1 ... bl