1. 1.
    tarihsel bir bakış açısı ışığında çalışma dünyasında yer alan aktörlerin, örgütlerin ve dış çevrelerinin, aralarındaki sosyal ilişkileri de açıklayacak biçimde kavramsallaştırılmasına hizmet eden kuramları ele alan daldır..
    2 ... celebi