bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. 1.
    tarihsel bir bakış açısı ışığında çalışma dünyasında yer alan aktörlerin, örgütlerin ve dış çevrelerinin, aralarındaki sosyal ilişkileri de açıklayacak biçimde kavramsallaştırılmasına hizmet eden kuramları ele alan daldır..
    2 ... celebi