1. 1.
  ilkel topluluklarda, topluluğun atası olduğuna inanılan, kendisine özel ve kutsal bir biçimde bağlanılan hayvan ya da bitkilerdir. Eski Bozkır topluluklarında ve günümüzde Orta Asya 'da yaşayan Yakut topluluklarında görülen bir dinsel inanıştır. Anadolu 'nun çeşitli yörelerinde hala izlerini sürdüren bir doğa inanışıdır.
  ... martyns
 2. 2.
  1. Eksiksiz, tam. 2. Verimli, bol, Bayındır. 3. Kutlu, uğurlu, beğenilen. 4. Kurtulmuş, onmuş. 5. Gelişmiş, gürbüz. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  turkce bir sozcugumuzdur.
  ... chagdash
 3. 3.
  mutlu,kutlu manasınada gelir ve benim adımdır.
  2 ... omega
 4. 4.
  benim ongunum olan ama ömür abi için olgan olan her gece baş belam ikili deliğim canım arkadaşımın adı.
  -1 ... zeyno
 5. 5.
  bir genc kızın gizli defteri adlı kitabı yazan ipek adı yazarımızın soy adıdır.
  -1 ... şenlik
 6. 6.
  türklerde boyun mukaddes sayılan hayvanına denilir.
  4 ... silte
 7. 7.
  Oğuz boylarının kendilerine sembol olarak belirledikleri yırtıcı kuşlar.
  1 ... akasha
 8. 8.
  çok verimli, bol, eksiksiz. yarar duruma gelmiş, bayındır. mutlu. kutlu, uğurlu.
  ilkel toplumlarda topluluğun kendisinden türediği sanılarak kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. doğal nesne veya olay, totem. arma.
  ... linka
 9. 9.
  çok verimli olan; kutlu.
  yarar duruma gelmiş, bayındır; arma.
  mutlu; ilkel toplumlarda topluluğun kendisinden türediği sanılarak kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir doğal nesne ya da olay, totem.
  ... ngn0635
 10. 10.
  tanrıcılıkta*, tanrıların suretlerinin göründüğüne inanılan cisimlere verilen ad. her türk boyunun kendine has bir ongunu vardı ve ongunların boylara ilham verici özelliği bulunduğuna inanılıyordu.

  (bkz: türk mitolojisi)
  1 ... dumlu