1. .
    Yeniçeri Ocağı'nın imamı.Yeniçeriler arasında okuyup yazan ve tahsil görenlerden seçilirdi.
    ... sulh