1. 1.
  tabiaddaki ilahi duzeni gormekten inadina kacan materyalizd zihniyedin yeni aldatmacasi.
  tutturmuslar bir 3 boyud!
  onlar ki, kainaddaki mucizeyi yoksayib 3 boyuda hapsederler zihinlerini ve gozlerini.
  allah bunun hesabini, onlardan 4. boyudda soracakdir.

  (bkz: turbocache aldatmacasi)
  1 -3 ... stern