1. 1.
    jean genet'in bir kitabı.. kitap türkçeye "çiçekLerin meryem anası" oLarak çevriLmiştir..

    16 yaşındaki bir katiLin öyküsünü, geriye dönüşLerLe, onu genet'e özgü bir diLLe kutsayarak anLatıyor bu kitap.. takma adı Notre Dame des Fleurs oLan bu kişiLik önümüzde -okuyucu için- sadece akLanmakLa kaLmıyor, gitgide bir mutLak azize, üst düzeydeki bir ermiş'e dönüşüyor.. oysa topLum için hep aynı katiL oLarak kaLması, sonunda da güLünç bir mahkemede yargıLanması hepimizi derinden sarsıyor..

    genet'nin hapishanedeki arkadaşLarından kağıt/kaLem diLenerek nerdeyse kanıyLa yazdığı kimi zaman şaşırtıcı oLan, hatta mantıksız, anLamsız gibi görünen, ama yine şiirseL tümceLerLe yükLü bu yapıt önce epey bir yadırganmıştır.. iLk okurLarından sartre , genet'i kişi oLarak savunmasına rağmen, romanda boşuna işLeyen bir mekanizmadan başka bir şey buLamamış, bu anLatıya "mastürbasyon" etiketi yapıştırmıştır..
    1 ... tucimania