bugün

Müzik hakkında mitololojiler hem Doğu kültüründe hem de Batı kültüründe vardır. Batı kültürünün en eski mitolojilerini oluşturan Germen, Kelt ve Yunan destanlarında müziğin de yer aldığını görüyoruz. Bazı mitolojik hikayeler Doğu ile Batı kültürlerinin birbirinden nasıl etkilendiğini göstermesi açısından önem taşır.

Anlatılanlara göre Hz. Süleyman'ın öğrencilerinden sayılan (müziğin kaişifi) Pisagor üç gece rüyasında bir nurani kişinin "Falan deniz kenarına git, orada bir bilim bulacaksın" demiş, Pisagor gidip orada hiçbir şey bulamayıp geri dönerken orada bulunan demircilerin çıkardıkları seslerden müziği icat etmiştir. Pisagor ruhunu terbiye için uyguladığı riyazet metoduyla gezegenlerin bulunduğu semaya kadar çıkar ve feleklerin hareketinden çıkan müziği dinlermiş.

pisagor'un hayatının devamında, ırklar, kavimler farklı farklı bölgelere dağılmaları neticesinde, her millet kendi müziğinin mitolojisini oluşturmuştur.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.