1. .
    her iki menfaat türüde farklı olabilir. birbirleriyle çelişebilir ve birbirleriyle çakışabilirler. ancak millet menfaatini tercih edenlerin sayıca çoğalmasıkeyfiliği önleyebilir. ancak devlet, kurum olarak kendi menfaatlerini uygularken bir takım idari üstünlüklere sahiptir.
    ... cavit