1. 1.
  iç ve dış olarak iki çeşit yaplır.
  iç menisküs instabilitesi ;
  iç menisküs yırtığı veya dejeneratif değişikliği olan hastalar tipik olarak dizin iç tarafında kilitlenme ve sürtünmeden yakınırlar. Muayenede McMurray’in fleksiyon rotasyon testi ile Appley’in sıkıştırma testi semptomları ortaya çıkarmak için kullanılır. McMurray testi hasta sırtüstü yatar pozisyonda iken diz fleksiyona ve ekstansiyona getirilirken tibia dış rotasyona getirilir ve aynı zamanda valgus stresi uygulanırken eklem çizgisi palpe edilir. Apley testi hasta yüzükoyun yatarken diz fleksiyona getirilir ve ayak tabanına aşağı doğru baskı uygulanır. Bu sırada uygulanan rotasyon sırasında sürtünme ve ağrı eklem boyunca oluşabilir.

  Dış Menisküs instabilitesi;
  Dış menisküs muayeneside aynı iç menisküs muayenesi gibi yapılır yalnızca McMurray testinde tibia iç rotasyona zorlanır. Ağrı duyarlılığın lokalizasyonu eklemin dış tarafındadır.
  1 ... scheherazade