1. 1.
  Rusça 'da azınlık anlamına gelen politik bir sözcüktür. Rus Sosyal Demokrat işçi Par-
  tisi 'nde Lenin 'in önderliğindeki Bolşeviklerin (Çoğunluk) karşısında yer alan Plehanov 'un önderliğindeki azınlık grup için ilk olarak söylenmiştir.
  1 ... martyns
 2. 2.
  1917 ekim devriminden önce rus sosyalist partisi içinde sertlik yanlısı bolşeviklerden farklı olarak yumuşak bir devrimle hakim olan aristokrasinin yıkılıp yerine burjuvazinin kurulmasını isteyen azınlık grup. çağın sosyal demokratları..
  1 ... junojuno
 3. 3.
  rsdip* ikinci kongresindeki demokratik merkeziyetçilik ve partinin örgütsel yapısı hakkında yaşanan tartışmalar sonrasındaki ayrışmada azınlıkta kalanları betimlemek için kullanılan tekil tabirdir.

  lenin ve yandaşlarına karşı muhalif olmuşlardır. ancak muhalefet tabanından güncel bir örnek verecek olursak deniz baykal muhalefetinden öteye gidememişlerdir. 1905 ihtilalinden önce yaptıkları akıllıca hamleler sayesinde kısa bir dönem lenin'in etkisinin önüne geçmeyi başarmışlardır. işte tamda bu dönemde sınıfta kalmışlardır. çünkü lenin'in şiddet içeren politikalarına seyirci kalmış, kalmaktan öte hali hazırda lenin'den daha çok siyasi desteğe sahipken kullanmamışlardır. daha sonrasında kendilerindeki pasifliği gören gerek halk gerek yönetici kesiminden aldıkları destekler kesilmiştir. onlarda inandıkları değerlerdeki değişime seyirci kalarak hafif bir kabuk değiştirme sürecine girmişlerdir...
  ... kobe08 css team
 4. 4.
  bolsevikler devrimin once iceride sindirilmesi gerektigini dusunurken,mensevikler dunya devrimini savunmuslardir.
  ... ecnebidost
 5. 5.
  rusça menşinstvo sözcüğünden köken alır ve azınlık, azınlık yandaşlığı anlamına gelir.
  1903 yılında yapılan rsdip 2. kongresi 'ıskra'nın ve 'ıskracılar'ın eseri olduğu için 'ıskra' parti organı olarak belirlenmiştir. bu organda sosyalist demokrasinin iki taktiği üzerinden iki farklı eğilim oluşmuştur: lenin'in önderliğini yaptığı ortodoks kanat ve oportünist kanat. ortodoks kanat bolşevikleri, oportünist kanat menşevikleri kapsıyordu.
  ... zenobia
 6. 6.
  rusya'nın sosyalist bir devrim değil, bi burjuva devriminin eşiğinde olduğu tezinde ısrarcı olan rsdip içindeki muhalif grup. devrimci eylemi daima daha uzak bir geleceğe erteleyerek dönemin legal marksistlerine ayak uydurmuş, ekonomik sınıf kavramını siyasi parti kavramına tercih ederek ve içinde bulunulan durumda işçi sınıfına gösterilecek tek elle tutulur hedefin, onların ekonomik durumlarının düzeltilmesi olduğuna inanarak ekonomistlere kuyrukçuluk yapmış ve burjuva hükümetini yıkmayı amaçlayan bir devrim yerine, işçi sınıfının lehine olan reformları gerçekleştirmesi beklentisiyle, burjuva hükümete parlamento üzerinden baskı yapılmasını öne sürerek alman revizyonistleriyle fikirdaşlık yapmışlardır. sonucu birçoğu için acı olmuş, öne sürdükleri fikirlerin hepsi ve sergiledikleri politik tutumlar yanılmış, hükümeti bolşevik örgütlenmesi yıkmıştır.
  ... topraksizkoylu
 7. 7.
  kısaca bolşeviklere muhalif olan azınlık gruba verilen isimdir.
  ... zenithgeist
 8. 8.
  çarlık rusya'sının yönetim kadrosuna ve onların savunucularına verilen isim.

  bolşeviklerin karşıtıdır.
  1 -1 ... yalniz erkek veteriner hekim
 9. 9.
  (bkz: trotsky)
  ... the legend
 10. 10.
  Rus Sosyal Demokrat işçi Partisinin 1903 yılında yapılan 2. Konferansında Lenin ile Julius Martov arasında yaşanan fikir ayrılıkları sonucu partinin bölünmesi sonucu ortaya çıkan iki gruptan birisidir.

  Parti üyeliğinin tartışıldığı birleşimde fikir ayrılığı yaşanmasının ardından çoğunlukta olan Lenin taraftarlarına Rusça çoğunluk anlamına gelen Bolşevikler, azınlıkta kalan Martov taraftarlarına da azınlık anlamına gelen Menşevikler denilecektir.

  1917 Şubat Devriminin ardından Menşevikler Geçici Hükümet içinde yer alacaktır. Ekim Devrimi ile Bolşeviklerin iktidarı alması üzerine örgütsel olarak hareketsiz kalan Menşevik liderler Bolşevik karşıtı Rus iç Savaşına aktif olarak dahil olmayacaklardır. Menşeviklerin kuvvetli olduğu Gürcistan’da kurulan Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, 1921 yılında Kızılordu tarafından zorla Sovyetler Birliği’ne dahil edilince Menşevik liderler Avrupa’ya sürgüne kaçacaklardır. Tabanda ise çok sayıda Menşevik, Bolşeviklere katılacaktır.
  ... turkmen balasi