1. 1.
    türkiye sabetayistlerinin lideridir. cemaati tarafından, sabetay sevi'nin reenkarnesi olduğuna inanılır.
    2 ... lynyrd