1. 1.
  bir lafın gerçek anlamı dışında kullanılmasıdır.
  (bkz: mecazi)
  #295363 :)
 2. 2.
  Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan sözcük.
  #365724 :)
 3. 3.
  (bkz: mecaz ı mürsel)
  #561589 :)
 4. 4.
  (bkz: belki hayal gerçek hayatım mecaz)
  #561590 :)
 5. 5.
  yerinde kullanıldığında dile zenginlik katan kavramdır. tabi, anlaşılamama olasılığını da her an aklınızda bulundurmanız gerekir.
  #688062 :)
 6. 6.
  bir edebi sanat türüdür.ad aktarması ya da metonomidiye de adlandırılır.
  #688512 :)
 7. 7.
  (bkz: teşhis ve intak)
  (bkz: mecaz-ı mürsel)
  (bkz: istiare)
  (bkz: teşbih)
  (bkz: kinaye)
  (bkz: tariz)
  #8367836 :)
 8. 8.
  güzel bir eren kazım akay şarkısı.

  gören de görü
  çok görmek istemez.
  hayat sarih nedendir.
  sorar. cevap almaz.
  hepimiz gidendir.
  gelen bulunmaz.

  ne versen az artık.
  verme. istemez.
  bu söz bana özeldir.
  her kulak işitmez.
  sesim az kırıktır.
  bilhassa duyulmaz.
  belki de hayal gerçek.
  hayatım mecaz.
  belki de hayal gerçek.
  hayatım mecaz.

  ne versen az artık.
  verme. istemez.
  bu söz bana özeldir.
  bilen kulak asmaz.
  sesim az kırıktır.
  bilhassa duyulmaz.
  belki de hayal gerçek.
  hayatım mecaz.
  belki de hayal gerçek.
  hayatım mecaz.

  sınır aşkı bulmak.
  derdin avunmak.
  içine dön. içine bak.
  derin derin.
  her girinti tuzak.
  dersin hazır durmak.
  kader oyunbaz.
  biz de burda bulunduk.
  yaz.

  belki de hayal gerçek.
  hayatım mecaz.
  belki de hayal gerçek.
  hayatım mecaz.
  belki de hayal gerçek.
  hayatım mecaz.
  belki de hayal gerçek.
  hayatım mecaz.

  gören de görü çok
  görmek istemez.
  hayat sarih nedendir. sorar.
  cevap almaz.
  hepimiz gidendir.
  gelen bulunmaz.

  sınır aşkı bulmak.
  derdin avunmak.
  içine dön. içine bak.
  derin derin.
  her girinti tuzak.
  dersin hazır durmak.
  kader oyunbaz.
  biz de burda bulunduk.
  yaz.

  hayal gerçek.
  hayatım mecaz.
  hayali gerçek.
  hayati mecaz.
  #8533752 :)
 9. 9.
  sözcüklerin veya sözcük gruplarının bilinen anlamlarının dışında kullanılmasıdır.
  #10568378 :)
 10. 10.
  "dilim iyidir, iyi kullanırım. hatta dilimden istifade edebilirsiniz." gibi bir cümle kurabilmenize olanak tanıyan kavram.
  #11135811 :)
 11. 11.
  (bkz: turkuaz patlıcan)
  #21478428 :)
 12. 12.
  Sözün kendisine verilen, yerleşik, hakikî anlamının dışındaki anlamda kullanılmasıdır. Hakikî anlam, dilde yerleşip bir anlamda sabitlendiği, hemen herkesçe az çok bilindiği için bağlam koşulu olmadan da kendini düşündürür. Mecaz anlam için ise bağlam koşulu, metnin varlığı söz konusudur. Mecaz, kısaca ve genel olarak; sözün, "vaz‟ edildiği(yerleştirildiği) anlamın dışında, başka bir deyişle, sözlük dışı anlamda kullanılması sırasında ortaya çıkan geçici anlamdır.
  #30422620 :)
 13. 13.
  (bkz: metafor)diğer adıdır.
  #30422704 :)