bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  söylenen sözün aslında başka bir şey ifade etme özelliğidir.

  (bkz: imada bulunmak)
  1 ... devedikeni
 2. 2.
  inceden laf giydirmek.
  4 ... cikarinbeniburdan
 3. 3.
  kullanılan lafın hem gerçek hem de mecaz anlam içermesi. (bkz: gülü seven dikenine katlanır).
  3 ... adein elessa
 4. 4.
  edebiyatımızda kinaye, bir cümleyi hem gerçek hem de mecaz anlamını çağırıştıracak şekilde kullanma sanatıdır. kinayeli konuşmak ise iğneleme yani tarizdir.
  3 ... haziran
 5. 5.
  Tevriye ile karıştırılan sanat...
  (bkz: tevriye)
  ... chili pepper
 6. 6.
  bar da ki sarışın kadın.
  ... havada panik
 7. 7.
  (bkz: kinyas ve kayra) *
  ... okuzcuk
 8. 8.
  hem gercek hem mecaz anlam içeren bir ibarede mecaz anlamın vurgulanmasıdır.
  ... kadavra
 9. 9.
  bir sözün gerçek anlamıyla da düşünülebilecek şekilde mecaz anlamda kullanma sanatıdır. asıl anlatılan mecaz anlamdır. ayrıca deyimlerşn çoğu kinayedir.
  1 ... unique270
 10. 10.
  bir sözcüğü ya da sözü gerçek anlamının dışında benzetme amacı gütmeden ve engelleyici herhangi bir ipucu olmaksızın mecazlı anlamda kullanmaktır. bu kullanışta, sözün gerçek anlamı da kastedlimiş olabilir. başka bir deyişle gerçeği mecaz yoluyla dolaylı olarak anlatmaktır. ancak, sözün gerçek anlamından bir sonuç çıksa dahi, asıl geçerli olan mecazlı anlamdır. deyimlerin çoğu mecazlı anlatımlar olduğundan kinayeli sözlerdir.
  1 ... ehl i dil