bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. .
  Stankowski marka tiplerini dört ana başlık altında toplamıştır: resim markası, kelime markası, harf markası, kombine edilmiş marka.(Stankowski'den aktaran Okay, 2005, 132)

  Resim markası: Bu tip markalar bir resimden oluşmakta ve genellikle kelimeler veya bri metinle tamamlanmaktadır. Bir resim markasının böyle bir tamamlamaya ihtiyaç duymaması uzun bir zaman, geniş bir dağılım ve yüksek bir sermayeyi gerektirmektedir. (Okay,2005,132)

  Resim markaları güçlü bir biçimde şekli-görsel değerlerle zenginleştirilebilmekte ve böylelikle dikkat çekme ve hatırlanma etkisini yükseltebilmektedirler.(Okay, 2005, 133) Logolarla beraber kullanılan ikonlar markanın hatırlanmasında büyük rol oynamaktadır. Bunun yanında kurum renkleri, dizaynı gibi unsurların tutarlılığı kurum ya da marka kimliğinin oturmasında önemli unsurlardır.

  Kelime markası: Kelime markası kısa, kolay hatırlanabilir, fonetik açıdan kulağa hoş gelen bir kelimeden oluşturulmalı, şeklen de kolay okunabilir olmalıdır.

  Harf markası: Bu tip markalar genellikle uzun olan kurum isimlerinin kısaltılmış şekilleridir. Kurum adı birkaç kelimeden meydana geliyorsa çoğunlukla bu kelimelerin baş harflerinden oluşular.
  Bu tip markalar görsel markalar görsel marka unsurlarıyla beraber kullanıldıklarında daha akılda kalıcı olurlar.

  Kombine edilmiş marka: bu marka kombinasyonu en az iki unsuru şart koşar. yukarıda tarif edilmiş olan kelime, harf veya resim markaları birleştirilebilir ve ayrıca özel unsurlar da eklenebilir. (Okay, 2005, 133-134)
  ... yasak merve

alakalı başlıklar