1. 1.
  (bkz: MR)
  ... italiano
 2. 2.
  magnetik rezonans (mr) geleneksel radyolojiden bütünüyle farklı bir ilkeye dayanır. bu incelemede bir magnetik alan içme alman normal ve hastalıklı dokular radyo frekansları aracılığıyla
  uyanlır ve uyanlara verdikleri değişik yanıtlar araştınlır. yanıtlar dokunun ve onu oluşturan hücrelerin su ve madde içerikleri gibi durumlara bağlı olarak değişir. bunlar geleneksel radyolojik görüntünün temelini oluşturan röntgen ışınlannın dokuiarca emilme ilkesinden bütünüyle ayrıdır. uyarılan: dokulann yaydığı sinyaller sayılara dönüştürüldükten ve bir bilgisayarca işlendikten sonra, optik bir görüntüye dönüştürülür. bu optik görüntüde dokuların yanıt farklan beyazdan siyaha kada- değişik tonlarda ortaya çıkar. böylece de edilen görüntü bir televizyon ekranında gözlenebilir, magnetik şerit ya da plak üzerine kaydedilebilir ve radyografideki gibi film üzerine basılarak çoğaltılabilir.
  mr incelemesi yatay kesitlerle sınırlı değildir. aletin çok yönlü hareketi organların ve lezyonlannın tam ve üç boyutlu olarak görüntülenmesini sağlar.
  1 ... mindik
 3. 3.
  Bağımlılık yaptı amkmun gar gar gar car car car makinesi. Yarın 3. Kez gireceğim içine.
  ... agacacikan keci
 4. 4.
  manyetik alan uygulanarak, hidrojen atomlarının rezonansa geçmesini ifade eder.

  sağlık ve biyomedikal sektörlerinde manyetik rezonans görüntüleme (mrı) olarak, halk arasında ise mr'a girmek/çekinmek olarak kullanılır.

  mrı de radyasyon bulunmaz. çok kuvvetli manyetik alan kullanılır. görüntülenmek istenen kesite, 3 farklı mahiyette manyetik dalgalar gönderilir. bu dalgaların hedefinde, dokularda bulunan hidrojen (h) atomları vardır.

  birinci dalga çarptığında, h atomları o dalga ile rezonans hale gelir. yani pozisyonları ve titreşimleri dalgaya uyar. h atomları aynı pozisyonda, aynı titreşimsayısına ulaşırlar. ikinci gönderilen manyetik dalga, birinciye dik açı ile uygulanır. bu dalganın amacı, birinci dalga ile rezonansa geçen h atomlarına bir nevi serbest düşüş yaptırmaktır. üçüncü dalga ise dengeleyici unsurdur.

  ikinci manyetik dalganın etkisi ile düşüşe geçen h atomları, arkalarında elektromanyetik izler bırakarak ilk pozisyonlarına gelirler. reseptör denilen algılayıcılar sayesinde, düşerken bıraktıkları manyetik izler algılanır ve bilgisayar yazılımları ile görüntüye çevrilir.

  her bir organın farklı bir elektromanyetik izi oluşur. böylece, doku ve organlarımız mrı ile görüntülenmiş olurlar. hidrojenden zengin yani su oranı yüksek dokular mrı ile görüntülenebilirler.
  5 ... mekanik ventilator