1. 1.
    Hiçbir devletin, sorun sahibi yurttaşları karşısındaki tepkisi kafalarına balyozla vurmak olmamalı. Akıllı yöneticiler sorunun kaynağına bakar ve onu barışçıl bir şekilde, çıkış noktasında çözer. Çünkü bu kamusal görev için oradadır. işleri zorlaştırmak ve sorunlara barbarca karşılık vermek mafyanın işidir, devletin değil.
    1 ... kalemistik