1. 1.
    gram negatif basillerin kültürü için selektif ve ayırıcı bir besiyeridir.
    ... drygt