müteallik - uludağ sözlük

  1. 1.
    alakalı, bağlı anlamına gelmekte olan kelime.
    #5036951 :)
  2. 2.
    ilişkin anlamında. "ammeye müteallik" kamuya ilişkin.
    #21768377 :)