1. .
    türkçe de eyaletler yasası anlamına gelen, m.ö. 52 yılında roma lideri pompeius tarafından, cicero nun kilikya ya eyalet valisi olarak seçilmesini içeren yasa. bu yasa, parthların, eyaletlerdeki otorite boşluğundan dolayı kargaşa çıkarması ve hızlı ilerleyişleri sonucunda çıkarılmıştır.
    ... katalonyadankatalanjaponkatalo