1. 1.
  Alman tarihçi.
  ... vernon sullivan
 2. 2.
  Tarihi profesyonelleştiren kişi olarak bilinen Leopold Von Ranke (1796-1886) salt belgelere dayanarak siyasi alanı kapsayan ve devleti de merkeze alan son derece ampirik, pozitivist- bir tarih metodu ortaya koymuştur. 1825'te öğretim görevlisi olarak Berlin Üniversitesi'ne * davet edilmiştir.
  Ranke ile Almanya'da gelişen tarihselcilik modeli, 20. yüzyıl ortalarına kadar tarih uzmanlığına egemen olmuştur. Çok geniş bir coğrafyaya da yayılan bu yaklaşımı benimsemiş profesyonel tarihçilerin nerdeyse hepsi nesnellik ve nötr yaklaşım değerlerini esas almışlardır. ranke bir taraftan tarihte olguculuk'u başlatırken diğer taraftan o ve onun izinden gidenler romantik akımın tesiri altında da kalmışlardır. zira ranke'nin ortaya çıktığı dönemde almanya henüz siyasi birliğini tamamlamamıştır. bu sebeple bu kafiledeki tarihçiler ulus devlet kurma projeleri için tarihi biçilmiş kaftan olarak görmüşlerdir. ranke merkezi bir devleti hedefler.onun tarihselciliği aslında restorayon tarihselciliğidir. Ranke'ye göre modern dünyanın tarihi, güçlü bir monarşi ve aydın bir kamusal hizmetin himayesi altında, yurttaş özgürlüğünün ve özel mülkiyetin varolduğu ve güçlendiği Restorasyon Prusyasının siyasal ve toplumsal kurumlarının güvenirliliğini, sağlamlığını ortaya çıkarmaktır. Ranke'nin tarih kavramında devletin merkezi konumu da bundan ileri gelmektedir
  1 ... nest