1. .
  Peygamber Efendimizin amcası, Hazreti Abbas (ra) ve Hazreti Hatice'den (ra) sonra Müslüman olan ilk kadın sahabe Ümmü'l-Fazl Lübabe'nin oğludur.

  Babası ve kardeşleri ile birlikte Yüce Peygamberin duasına nail olmuştur.

  Dört halife dönemi ve Emevilerin ilk yıllarında yaşamıştır.

  Hazreti Ali (ra) zamanında Mekke valiliğinde bulunmuştur.

  Orta Asya'ya gidip islamiyet'i tebliğ edenlerin ilklerindendir. Semerkand yakınlarında bulunan türbesi günümüze kadar bir ziyaretgah olma özelliğini devam ettirmektedir.

  Künyesi Kusem bin Abbas bin Abdülmuttalib el-Haşimi şeklindedir
  ... firstman