1. .
    benzene iki adet metil grubu baglanmasiyla olusan bilesik. disubstitue benzen oldugundan adlandirilmasi da benzerdir. orto ksilen, meta ksilen ve para ksilen olmak uzere iki cesittir. toluenle akraba sayilirlar.
    ... hengame