bugün

evrenin oluşumunu,yapısını inceleyen felsefi ve bilimsel öğreti;evren bilim.
evrenbilimi. evrenin bir bütün halinde ele alınması.
evrenin doğasını ve onun başlangıcıyla sonunu inceleyen bilim dalı.
evreni konu alan bilim dalidir, evrenin yapisini, tarihini ve gelecegini inceler.. kozmolojiyle ugrasan bilim adamina evrenbilimci ya da kozmolog denir.
evrendeki galaksilerin genel dağılımını ve bunun sebeblerini araştıran modern astronomi dalıdır.
ilk olarak 1730 yılında Christian Wolff'un Cosmologia Generalis kitabında kullanılmış.
kozmolog adı verilen bilim insanlarının çalışma alanı olan ve en genel anlamıyla evreni konu alan bilim.

metafiziksel kozmoloji, dinî kozmoloji gibi başka bazı çeşitleri olsa da, esas olarak özellikle fizik ve astronominin bir birleşimi olarak karşımıza çıkar. her ne kadar eski çağlardan beri ağır ve emin adımlarla ilerleyen bir bilim dalı olsa da, 17. yüzyılda teleskobun gökyüzünü incelemek için kullanılmaya başlanmasıyla büyük bir ivme kazanmıştır.

bugün evreni açıklamakta kullandığımız 4 temel kuvvet var:
- kütle çekim kuvveti
- elektromanyetik kuvvet
- güçlü nükleer kuvvetler
- zayıf nükleer kuvvetler

bugüne dek evrene ilişkin birçok özelliği anlamış olsak da, henüz bazı önemli şeyleri açıklayabilmiş değiliz; büyük patlama'nın tam olarak nasıl gerçekleştiği gibi... yukarıdaki 4 kuvvetten 3 tanesi, kuantum mekaniği ile gayet uyumlu bir şekilde birleştirilebiliyor. ancak kütle çekim kuvvetini kuantumla uzlaştırmayı henüz başaramadık. bu da yapıldığı takdirde her şeyin teorisinin elde edileceği ve evreni çok daha iyi anlayabileceğimiz düşünülmektedir. kozmolojinin özellikle son 100 yıldaki en büyük ilgi alanlarının başında bu konu gelmektedir.