1. 1.
  Konsorsiyum, iki veya daha fazla işletmenin artak bir amacı gerçekleştirmek için gerekli olan finansman konusunda geçici olarak yaptıkları işbirliğidir. Projenin gerçekleşmesinden sonra yapılan bu işbirliği geçerliliğini kaybetmektedir. Elde edilen kar ise işletmeler arası bölüşülür.
  1 ... cell-im
 2. 2.
  merkezi bir yönetim altında toplanmış çeşitli kuruluşlardır.
  2 ... gonulcelen
 3. 3.
  uluslararası kuruluşların veya hükümetlerin iktisadi ve mali yardımları yürütmek üzere meydana getirdikleri birliklere de konsorsiyum adı verilir.
  1 ... jassemine
 4. 4.
  Küresel rekabetin gelişmesi neticesinde, bir kısım işlerin şirketlerce tek başına yapılabilir olması imkanı ortadan kalkmış, bu yöntemin kârlılığı istenen ölçüde sağlayamadığı da belirlenmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, şirketler, kendi güçlerini ve bağımsızlıklarını korumakla birlikte, sadece belirli süreli, belli işlerde (yüksek teknoloji, sermaye, teknik bilgi ve uzmanlaşma gerektiren işlerde) ortak girişim riskine girmeyi daha uygun bulmuşlardır. Özellikle inşaat sektöründe ve yatırım alanlarında gerek ulusal gerekse uluslararası alanda şirket gruplaşmalarına rastlanmaktadır. Genelde bu gruplaşmalara "Joint Venture" "Konsorsiyum" "Ortak Girişim"adı verilmektedir. Bu gruplaşmalar tamamen akdi bir esasa dayanıp, belli bir işin ifasını amaçlamaktadırlar.
  -1 ... witch is back
 5. 5.
  Fransızca konsorsiyum (consortium) sözü, "1. Uluslararası kuruluşların ve bazı hükûmetlerin ekonomik yardımları yürütmek üzere oluşturdukları yardım kurulu, 2. Köprü, yol, baraj vb. büyük projelerin gerçekleştirilebilmesi için birden fazla şirketin bir araya gelmesi." anlamlarında kullanılmaktadır. Sözün daha çok ikinci anlamı için şirketler birliği karşılığı önerilmektedir.
  ... geronımoo
 6. 6.
  şirketlerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri büyük projeleri başarmak için bir araya gelerek oluşturdukları ve hukuki bağımsızlığı etkilemeyen birleşme yöntemidir. genelde insan kaynakları ya da teknolojik olanaklar birleştirilmektedir. geçici olarak oluşturulan ortaklıklardır.
  ... hasanalmazbasanalir
 7. 7.
  ortaklık. Ortak yarar gözeten ve daha çok mali konularla uğraşan kişiler ya da kuruluşlardan oluşan bir grup.
  ... linka
 8. 8.
  Üyelerinin, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere oluşturdukları ortaklık.
  ... bez bebek
 9. 9.
  sendikasyon kredileri nin oluşumundaki ilk birleşimdir.
  ... mo ni fe
 10. 10.
  dan brown'un son kitabında değinilen oluşum. Gizli olabilirliği var.
  ... scourge of god