bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. 1.
    arazinin ve onu oluşturan tabakaların eğime uygun bir yönde akan akarsuların oluşturdukları vadidir.
    ... umutsuzlar parki
  2. 2.
    monoklinal(bir tarafa eğimli) yapılı alanlarda görülen vadilerdir.
    ... suicidal imbecile