1. 1.
    arazinin ve onu oluşturan tabakaların eğime uygun bir yönde akan akarsuların oluşturdukları vadidir.
    ... umutsuzlar parki
  2. 2.
    monoklinal(bir tarafa eğimli) yapılı alanlarda görülen vadilerdir.
    ... suicidal imbecile