1. 1.
  oviraptorosauria grubundan olan khaan, 1,5 metre uzunluğunda küçük bir dinozordu. 20. yüzyılın sonlarında, Moğolistan'da tam fosili bulunduğunda oviraptorların yapısı ile ilgili çok iyi fikir vermişti. Adının anlamı "han" yani hükümdardı. Gagası kısa, ön ayaklarının parmakları uzun, arka bacakları güçlüydü. Beslenme açısından omnivor olduğu sanılmaktadır. (Dinozor kitabı - Mümtaz arıkan)

  khaan
  http://www.andrewisles.co...6_dinosaurs-025-khaan.jpg
  khaan
  khaan
  1 ... rick blaine