1. 1.
    medulla hormanlarıda denir. en önemlileri; adrenalin, nöroadrenalin ve dopamindir.
    ... botanicus species plantarum