1. 1.
  aksi ispat edilmedikçe doğru kabul edilen şey.
  aksinin gerçek olduğunu bunu iddia eden kişi ispat etmek zorundadır.
  aksini iddia eden kişi bunu ispatlayamadıkça varolan durum doğru kabul edilir.
  yanii yasla sırtını karineye
  bak keyfine...
  4 ... sıçtırtma lamasına
 2. 2.
  kişinin babalık testini reddetmesi o kişinin söz konusu çocuğun babası olduğu yönünde karine oluşturur şeklinde örneklendirilebilecek kavram.
  4 ... kusmuk
 3. 3.
  bilinen olaylardan bilinmeyen olayların varlıgını kabul etme anlamına gelir. ** karineye dayanan taraf iddiasını ispatlamak zorunda değildir.
  (bkz: masumluk karinesi)
  1 ... tatlı su levregi
 4. 4.
  aksi kanıtlanıncaya kadar doğru olduğu kabul edilen şey.
  (bkz: babalık karinesi)
  2 ... ciddik kusu
 5. 5.
  garine şeklinde de geçen ermeni bayan ismi.
  1 ... oneqeno
 6. 6.
  bilinen bir olgudan bilnmeyen bir olguyu veya sonucun çıkartılmasıdır.
  ... sinemam1986
 7. 7.
  'ticaret hukuku'nda da bolca geçen kavram.
  ... larsmon
 8. 8.
  (bkz: varsayım)
  ... trinitrotoluen
 9. 9.
  aklımda hep ölüm karinesi ve gaiplik karinesi ile kalmıştır..
  1 ... black pearl
 10. 10.
  gaiplik karinesi ve ölüm karinesi ile başım belada idi bir zamanlar. neyse. krn kökünden gelen arapça bir kelime, belirti anlamı taşır.

  arapa boynuz da aynı kökenden gelir bağları nedir acaba?
  1 ... bilemedim ki ben de