1. 1.
  sayısal
  #21782 :)
 2. 2.
  kimya dilinde nicel anlamında kullanılan sözcük.
  #21788 :)
 3. 3.
  (bkz: kalitatif)
  #1673950 :)
 4. 4.
  (bkz: digital)
  #1673962 :)
 5. 5.
  (bkz: quantitatif)
  #1674006 :)
 6. 6.
  analitik kimyada maddenin analizi için kalitatiften başka kullanılan diğer yöntemdir.maddenin içinde ne olduğuyla değil içinde bulunanların miktarlarıyla ilgilenir.
  #4379960 :)
 7. 7.
  rakamların öne çıktığı, büyük ölçekli, katı bir soru formunun izlendiği ve sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirildiği araştırmalara verilen genel ad.
  #4527691 :)
 8. 8.
  dogru ingilizcesi icin;
  (bkz: quantitative)
  #13503909 :)
 9. 9.
  nicel, anlamına gelir.
  #13645861 :)
 10. 10.
  iktisat Fakültelerinin bir kaçında , iktisadın daha sayısallaşmış hali olarak Kantitatif dersi okutulmaktadır. Bizzat kendim bu dersi almaktayım ve gereksizliğinin farkındayım.
  #17996218 :)