1. 1.
  o ne ki lo ?
  ... hacitbecik
 2. 2.
  kürt asaleti
  Hahahhahasiktir.
  2 ... dj battaniye