1. 1.
  junior.
  1 ... italiano
 2. 2.
  (bkz: ceyar)
  1 -1 ... jkofte
 3. 3.
  (bkz: sr)
  1 ... notrinova