1. 1.
  amerikalı iktisatçı.1948'de harvard üniversitesi'nde bulunduğu sıralarda yenikeynesçi tezleri savundu. 1958'de, tüketim toplumuna karşı tam bir suçlama yazısı olan refah toplumu isimli yapıtını yayımladı. ekonomik ve toplumsal sorunlara ilişkin düşünceleri türkiye'de de büyük ilgi uyandırmıştır. önemli yapıtları arasında:

  (bkz: ekonomi barış ve mutluluk için çağdaş rehber)
  (bkz: para)
  (bkz: kuşku çağı)
  (bkz: kapitalizm komünizm ve bir arada yaşamak)

  29 mart 1994 tarihli le monde gazetesinde şunları söylemekte kendisi:

  "ücretlerin indirilerek işsizliğe karşı mücadele edileceğine hiç inanmıyorum. tersine, ücretleri indirirseniz, alım gücünü azaltmış, giderek işsizliği arttırmış olursunuz. sosyal adalet, sadece adil değil, gerçek bir ekonomik göreve de sahip"
  3 ... vernon sullivan
 2. 2.
  27 nisan 2006 gunu kaybettigimiz kanada li iktisatci.
  1 ... olur be
 3. 3.
  97 yaşında ölmüş dehadır.

  şöyle der :

  'kapitalizmde, insan insanı sömürür. komunizmde, bunun tam tersi olur.'
  2 ... yumusak g
 4. 4.
  o'na göre; güç ve toplumsal denge gibi kavramlar kamu müdahalesinin gerekliliği temeline dayanır. piyasalarda oligopol eğilimler arttıkça firmalar daha da güç sahibi olurlar, piyasa kurgusunu değiştirebilirler, küçük firmaları da arkalarından sürükleyebilirler. buna karşılık alıcılar da güçlü olmak zorundadırlar. fakat ekonomik yapı buna imkan vermeyeceği için devlet müdahalesi gereklidir.
  1 ... ethel
 5. 5.
  John Kenneth Galbraith bilgi hakkında şöyle diyor, "Endüstri toplumuna hız kazandıran şey paradır. Fakat bilgi toplumunu hızlandıran ve güce ulaştıran bilgidir. Şimdi, bilgi sahibi olanlar ve olmayanlar şeklinde yeni bir sınıfsal bölünme ortaya çıktı. Bu yeni sınıf, gücünü ne paradan, ne sahip olunan topraklardan değil sadece bilgiden alıyor."
  1 ... akdmsynbnymn
 6. 6.
  OC (d. 15 Ekim 1908 – ö. 29 Nisan 2006) Kanada kökenli ABD'li ekonomisttir.

  Harvard Üniversitesi'nde iktisat profesörü olan Galbraith, 1961-1963 yılları arasında Hindistan'da Amerikan Büyükelçisi olarak görev aldı.

  Keynezyan ve kurumsalcı görüşe sahip olan Galbraith, 20. yüzyıl Amerikan Liberalizmi'nin önemli savunucularındandır. Ekonomi konularındaki kitapları 1950'lerden 1970'lere kadar en çok satanlar listesinde yer almıştır ve kendisi bu bakımdan ekonomi alanında toplum entelektüeli görevini üstlenmiştir.

  https://tr.wikipedia.org/wiki/John_Kenneth_Galbraith
  ... hasmet ibriktaroglu