1. 1.
    oda sıcaklığına yakın sıcaklıklarda sıvı halde bulunan iyonik bileşiklerdir. genellikle organik tuz yapısındadırlar. Azotun heterohalkalı bileşiklerinin oluşturduğu bazı tuzlar oda sıcaklığında sıvı halde bulunduğunun belirlenmesinin ardından, iyonik sıvılar yeni bir alan olarak ortaya çıkmıştır. pillerde, elektrokimyada ve organik sentezde kullanım alanı bulmaktadırlar.
    ... coincidental magic