1. 1.
  osmanlı devleti,fethettiği topraklarda sadece askeri önlemlerle tutunamayacağını bildiği için değişik tedbirler aldı. halka gösterilen toleransın yanı sıra bu bölgelerde türk nüfusunun arttırılmasına önem verdi. yapılan eserlerle (cami, yol, köprü, medrese, çeşme, hastahane) bölgeye türk - islam kimliği kazandırıldı. izlenilen bu politika sayesinde;
  fethedilen bölgelere türklerin yerleşmesi sağlanarak o bölgenin askeri ve sosyal yönden güvenliği sağlandı.
  göçebe türkmenlerin yerleşik hayata geçmesi sağlandı.
  bölge halkına daha rahat bir yaşam sunularak bağlılıkları sağlandı.
  fethedilen yerler türkleştirildi.
  #6740064 :)
 2. 2.
  balkanlarda fethedilen toprakların bazılarına (özellikle günümüz bulgaristan, yunanistan ve makedonya topraklarına) anadolu'dan türkmenlerin yerleştirilmesi politikasıdır.

  iskanların çeşitli sebepleri ve kriterleri vardır. sebepleri şunlardır;

  - ilk sebep stratejik önemi olan yerlerin ve yolların çevrelerini güvenli kılabilmek. bunun için buralara anadolu'dan getirilen devlete bağlı yörükler yerleştirilmiştir.

  istanbul'dan avrupa'ya giden yol hattı olan trakya, kırcaali, hasköy, filibe, üsküp, pirlepe, manastır, ohri ve prizren boyunca yörükler yerleştirilmiştir. bu yörüklerin sayısı çok büyük olduğundan bugün dahi (güney) bulgaristan, yunanistan, makedonya ve kosova'da yüzbinlerce türk yaşamaktadır.

  - ikinci sebep ise kullanılmayan arazileri, nüfusu seyrek olan bölgeleri anadolu'dan getirilen göçebe türkmenlerle meskun hale getirmek ve bu yolla üretimi sağlayıp, bu türkmenlerden asker olarak faydalanmaktır.

  bu sebebe bağlı olarak görülen iskanlar ise bugünkü bulgaristan'ın kuzeyine yapılan iskanlardır, güney bulgaristan'a yapılan iskanların aksine bu bölgeye devletle sorunlu, asayişsizlik çıkaran, mezhebsel farklılıkları bulunan türkmenler yerleştirilmiş, onlara maddi imkanlar sağlanmış ve devletle barışmaları sağlanmıştır. mesela kuzey bulgaristan'daki gerlova yöresi tamamiyle sivas-tokat-amasya yöresinden getirilen alevi türkmenlerle iskan edilmiş, bu türkmenler burada verimli arazilerde tarım yapmış ve tımar yetiştirmişlerdir, sünnileşmişlerdir. tozluk denen küçük ve dağlık yöre göçebe avşarlara verilmiş, dobruca timur'un tatar ve moğol askerine ve karamanoğulları tebaasına tahsis edilmiştir. deliorman yöresine ise karamanoğlu ve dulkadiroğlu tebaasından, sivas ve tokat'taki kocacık aşiretinden insanlar iskan edilmiş, buralarda tarım yapmaları sağlanmıştır. fatih sultan mehmed'in otlukbeli savaşından sonra birçok akkoyunlu türkmenini de kuzey bulgaristan'a sürdüğü bilinmektedir.

  ---------------------------------------------------------------------------------

  iskan siyaseti genelde türkleştirme amacıyla yapılıyor sanılsa da bu yanlıştır, zira görüldüğü gibi balkanlara türklerin yerleştiği yerler ya yol boyları ve stratejik noktalar, ya da tarım ve tımar amaçlı kullanılabilecek topraklardır. bosna, hersek, arnavutluk, sırbistan, macaristan gibi ülkelere iskan yapılmaması da bunu kanıtıdır. ayrıca yerel halkın müslümanlaştığı bölgelere de iskan yapılmamıştır, mesela bosna ve arnavutluk büyük ölçüde islamlaştığından buralara iskan yapılmamıştır. aynı zamanda bulgaristan'da yerli müslümanların yani pomakların yaşadıkları yerlere de türk iskanı yapılmamıştır.
  #19588577 :)
 3. 3.
  devletler hala hak olarak kullanır. bilhassa normal yollarla halledemedikleri sorunlarda.
  kimse, yok artık böyle şeyler, demesin.
  zorunluluk doğduğunda, bir sabah Münihli birisi kendisini bonn da bulabilir.
  #19588613 :)
 4. 4.
  özellikle balkanlara yapılan iskanlar çok önemlidir, zira balkanlara çok yoğun türkmen iskanı yapılmıştır.

  balkanlardaki ticari ve askeri güzergahlar boyunca müslümanların olmadığı yerlere yörük ve türkmenler iskan edilmiştir, mesela müslüman arnavutların ve müslüman boşnakların bulunduğu batı rumeli yöresine türk iskanı çok çok azdır, aynı şekilde makedonya bölgesinde de pomak ve arnavutların bulundukları bölgelere türk iskanı yokken, doğu makedonya'daki ıssız dağ yöreleri yörüklerle şenlendirilmiştir.

  asıl iskan bölgeleri ise günümüz bulgaristan'ının ve yunanistan'ının bulunduğu trakya, rodoplar, gerlova, dobruca ve deliorman yöreleridir. bu bölgelerde yerli halkta islamlaşma hemen hiç görülmemiştir, bu sebeple bu yöreler türkmenlerle dolup taşmıştır.
  #24274008 :)