1. 1.
  idare tarafından verilmiş olup da yetki, şekil, sebep, konu, amaç bakımlarından hukuka aykırı bir kararın kaldırılmasına ilişkin ve idari yargı organlarında görülen davadır.

  not: idare mahkemelerinin tek hakimle verimiş olduğu karalara karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. ''hayır, kurul'un kararını beğenmedim tekrar karşı koyacağım. itiraz edeceğim'' denirse de danıştay'a başvurmaya kadar yolu vardır.
  1 ... youri djorkaeff
 2. 2.
  1.Sadece idari işlemler için açılır. idari işlemin yetki, sebep, konu ve şekil yönünden eksikliği incelenir.
  2.Menfaat ihlali yeterlidir. Kişisel hak ihlali aranmaz.
  3.iptal davasında yalnızca hukuka uygunluk denetimi yapılır. Yerindelik denetimi yapılmaz.
  4.Kamu düzenine ilişkin bir davadır. Kural olarak davadan feragat edilemez.
  5.idari işlemin yapıldığı yer genel yetkili mahkemedir (idare veya vergi mhk.). Taşınır ve taşınmazlarda, bulundukları yerin mahkemesi görevlidir.
  6.Hakkında iptal davası açılacak olan işlem; “tek taraflı”, “icrai” ve “kesinleşmiş” olmalıdır.
  7.Dava süresi, idari işlemin tebliğ tarihinden itibaren “60 gün”; vergi mahkemeleri için bu süre “30 gündür”.
  8.iptal kararı geçmişe yürür.
  9.Dava devlete ya da Kamu Tüzel Kişiliklerine açılır.
  10.Objektif bir davadır. Hakim re’sen inceleme yapabilir. Karar kural olarak herkes için etki doğurur. Feragat her durumda davayı ortadan kaldırmaz.
  NOT:Yürütmeyi durdurmak için belirli şartlar aranır.
  SORU: Yok hükmünde olan işlem için iptal davası açılabilir mi?
  -Açılabilir. Yokluk tespit edilerek dava sonlandırılır.
  idari “eylem”ler için iptal davası açılamaz. Çünkü eylem çoktan gerçekleşmiştir. Sadece idari “işlem”ler için iptal davası açılabilir. idari eylemler için “tam yargı davası” açılmalıdır.
  ... medeniittifuck
 3. 3.
  tamam da neyin iptali?

  idari işlemin mi, takibin mi, itirazın mı....
  1 ... flat head