intifa senetleri - uludağ sözlük

 1. 1.
  Şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı kimselere çeşitli hizmetler ve alacak karşılığı olarak kuruluştan sonra verilen ve sermaye payını temsil etmeyen hisse senetleridir.
  #313459 :)
 2. 2.
  sahibine oy kullanma, iptal davası açma gibi idari haklar vermeyen, sadece mali haklar tanıyan senet çeşidi. 4'e ayrılırlar;
  intifa hisse senetleri, kurucu intifa senetleri, adi intifa senetleri ve katılma intifa senetleri.
  intifa senedi sahipleri AO'nun ortağı olamazlar, mali haklara sahip olmalarına rağmen zarara katılmazlar.
  #3285684 :)
 3. 3.
  bunlar yönetime katılma hakkı vermeyen hisse senedi türlerinden biridir. ayrıca bunlar emre ve hamiline yazılı olabilirler.
  #16562181 :)

intifa senetleri ile alakalı başlıklar