1. 1.
  doğu hıristiyan geleneğinde, kutsal kişi ya da olayların mevzu bahis edildiği, duvarlara resmedilen ya da heykelcik şeklinde yapılan tasvir.
  1 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  temsil ettiği şeyle benzer, aynı özellikleri olan sembol.
  ... asiti kaçmış kola
 3. 3.
  Serra Görpe Halkla ilişkiler Kavramları adlı kitabında ikon kelimesine karşılık olarak "görüntüsel gösterge"yi verir.(Görtepe, 2001, 47)

  ikonlar, onları tüketenlerin kimlik arzularını ve endişelerini gidermek için kullandıkları belirli bir hikâye türünü, bir kimlik efsanesini- temsil ettiklerini göstermektedir.(Holt, 2006, 18)

  ikonlar ilk kez ingiltere'de Napolyon savaşları sırasında deniz kuvvetlerinde kullanılmışlardır. Farklı bayraklarla yapılan savaşta her bayrak bir harfi temsil ediyordu ve her harf de bir şifrenin bir parçasını oluşturuyordu.

  ikonlar uygarlık kadar eskidirler ancak oluşum tarzları ondokuzuncu yüzyılın ortalarından bu yana önemli ölçüde değişmiştir. Modern öncesi dönemde, ikonlar (çoğunlukla dinsel) sözlü hikâye anlatma gelenekleri ve nadiren de olsa yazılı belgeler aracılığıyla kademeli olarak yayılmaktaydı. On dokuzuncu yüzyılda kitaplar, dergiler ve gazetelerle başlayan; daha sonra 1930'larda filmler, 1950'lerde de televizyonla gelişen modern kitle iletişim araçları sayesinde kültürel ikonların giderek merkezileştiği ve birer ekonomik faaliyete dönüştüğü bir dünyada yaşıyoruz. Piyasa, insanların en çok değer verdiği şeyleri üretmeye yöneliyor. Bugün film, müzik, televizyon, gazetecilik, dergiler, spor, kitaplar, reklam ve halkla ilişkiler gibi- kültür endüstrileri bu ikonları yaratıp paraya dönüştürmek konusunda gayet kararlı ve azimli. (Holt, 2006, 18)

  Günümüzde ikon dendiği zaman aklımızda çok farklı çağrışımlar şekillenmektedir. Dini ikonlardan sonra ilk akla gelenler popüler kültür ikonları, ki bunlara çeşitli sanatçılar, televizyon programları vb. dâhil edilebilir, şehir ikonları, ikonlaşan kişiler ve marka ikonları olarak sıralanabilir. Bunlardan bazıları kalıcılık sağlayabilirken diğer bir kısmının kalıcılığı sabun köpüğü ile eş değerde olmaktadır.
  -1 ... yasak merve
 4. 4.
  hz. isa'yı, hz. meryem'i veya azizleri sembolize eden resimlerin, ortadoks kiliselerinde aldığı isimdir.
  ... fashiondesigner
 5. 5.
  (bilgisayar) herhangi bir uygulamayı veya dosyayı temsil eden sembol.
  ... hyperion
 6. 6.
  ortodoks kilise sanatında hz isa, meryem ya da azizleri betimleyen resim. önceleri bizans a özgü olan ikon, ortodokslukla birlikte balkanlar ve rusya'da yaygın bir kullanım ve uygulama alanı bulmuştur.
  ... fashiondesigner
 7. 7.
  Ortodokslarda isa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlere verilen ad...
  ... linka
 8. 8.
  (bkz: ikoncan)
  ... erdinaryus professor
 9. 9.
  nesnesi var olmasa bile anlamlı olan, nesnesini önsel olarak gerektirmeyen bir gösterge.
  örneğin fotoğraf. Kişi orada yoktur ama biz kişinin var olduğunu biliriz.
  ... who the fuck is justin bieber
 10. 10.
  arada rus tv si izlerim. rtg diye bi tv.
  orada anlatılana göre çeşit çeşit ikonlar var ve hepsinin işlevi farklı. mesela yapmur yağdırma ikonu. kiliseyi koruma ikonu.

  insanlar olarak hakkaten ilginçiz.
  1 ... pilotmont 1