1. 1.
  Anlamla ilgili bir edebi sanat. iki ya da daha fazla anlamı olan sözcüğün en uzak anlamıyla kullanılmasıdır. Eğer sözcügün iki anlamının da konuyla ilgisi olursa "ilham", sözcüğün özellikle gerçekten çok mecaz anlamı kastedilirse "kinaye" yapılmış olur. Örnek:

  Sahn-ı çemende durma salınsun sabâ ile
  Azâdedir nihâl bugün berg ü bârdan

  Bakî
  ("Fidan bugün yaprak ve bardan kurtulup serbest kaldı, artık bahçenin ortasında rüzgarla salınsın." Bâr sözcüğü hem meyve hem yük anlamındadır. Bârdan kurtulmakla ağaçlar hem meyveden hem de yükten kurtulurlar. Şair burada bâr'ın bu iki anlamını kastederek iham yapıyor.
  1 ... dilruba
 2. 2.
  Kuruntuya düşürme.
  ... handushka
 3. 3.
  insan hakları avrupa mahkemesinin kısaltmasıdır.
  ... aerozeppelin
 4. 4.
  iki anlamı olan sözcüğün, akla en az gelen anlamının amaçlanarak kullanılması sanatıdır.
  2 ... linka