bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Geleneksel anlamdan bakıldığında hermeneutik bir yorumlama bilgisi veya teorisidir. Hermeneutik terimi eski Yunanca’daki hermeneuen kelimesinden gelir. Bu kelime, birinin fikrinin tercüme edilmesi veya yorumlaması demektir. Hermes, Yunan mitolojisinde Tanrıların mesajlarını ölümlülere getirirdi. Bu bakımdan Hermeneutiğin filoloji ile yakından ilişkili bir disiplin olarak ortaya çıkması ve gelişmesi son derece normaldir. Hermeneutik ondokuzuncu yüzyıldan itibaren metinlerle ilgili bir yorumlama metodolojisi olarak ortaya çıktı ve hem felsefede hem edebî metinlerde sıklıkla kullanılan bir yöntem oldu. Bilhassa beşeri kültürün ve insan davranışlarını inceleyen bilimlerin tamamında kullanılmaya başlandı. Martin Heidegger’in erken dönem çalışmlarıyla birlikte Hermeneutik beşeri dilin yorumlanmasıyla ilgili olan hemen her sahada kullanılmaya başlandı. Alman ilâhiyatçısı Friedrich Schleiermacher genel yorumlama teorisini araştıran ve bu yorumlama teorilerini dinî metinlere uygulanan ilk araştırmacı olarak karşımıza çıkar. O, hermeneutik daire diye bilinen kavramı formülleştirmiş bir bilim adamıdır. Bir şeyin bir bölümü o şeyin tümüne ve tüm, o şeyin bir bölümüne dayalı olarak anlaşılabilir. Wilhelm von Humbolt, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Jurgen Habermas gibi isimler hermeneutiğin en önemli isimleridir.
  4 ... hermes
 2. 2.
  (bkz: hermeneutik)
  1 ... zibende
 3. 3.
  Hermenotik disipliniyle uğraşan Gadamer’in sözünü hatırlatalım:
  “Anlama, karşılıklı önyargıların rehabilitasyonu sürecidir.”
  2 ... nevzatb
 4. 4.
  hristiyan teolojisi'nin alt dallarındandır.
  -1 ... cheapdeath
 5. 5.
  yunan mitolojisindeki hermes üzerinden bu ismi alan bir metottur. hermes'in aldığı haberleri fanilerin diline çevirmesi ve yorumlaması; yorumbilgisi denilen bu metodun da kapılarını aralamıştır.
  2 ... dunyanin kahri