1. 1.
    7 karbon içeren alkendir. bir de şey manası var, böle komple gibi.
    ... the kene