1. 1.
    on birinci nesil yazar. hoşgelmiş.
    2 ... ustegmenin postasi