1. 1.
  1 . Küme.
  2 . Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü.
  3 . Mecazi Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip.
  4 . Askerlik Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu.

  kaynak: (bkz: tdk)
  1 ... atan alir spor
 2. 2.
  tek işlemli cebirsel yapıya grup denir. (bkz: lineer cebir)
  ... stockton to malone
 3. 3.
  (bkz: grup olalım grup)
  1 ... zlatan1937
 4. 4.
  g boş olmayan bir küme ve *, g'de bir, ikili işlem olsun. (g,*) ikilisine bir "tek işlemli cebirsel yapı" denir.
  grup tek işlemli cebirsel yapıdır.
  tanım: (g,*) cebirsel yapısını grup yapan özellikler:
  1) * işlemi g'de kapalıdır.
  2) * işlemi birleşmelidir.
  3) g'nin * işlemine göre etkisiz (birim) elemanı vardır.
  4) g'deki her elemanın * işlemine göre tersi vardır.

  eğer (g,*) cebirsel yapısı yalnız 1. ve 2. aksiyomları sağlıyor ise bir "yarı grup"'tur.
  (g,*) bir grup ve * işleminin değişme özelliği de var ise (g,*) bir değişmeli grup'tur.

  ilgili teoremler:
  teorem: bir grupta birim eleman tektir.
  ispat: (g,*) bir grup ve e ve f de iki etkisiz eleman olsun.
  her a elemanıdır g için a*e=e*a=a, e birim eleman
  f elemanıdır g olduğuna göre f*e=e*f=f
  f de birim eleman olduğuna göre f*e=e*f=e dir.
  => e=f dir.

  2)bir grupta her elemanın tersi tektir.
  ispat: (g,*) bir grup ve a elemanıdır g ve a'nın tersi, a1 ve a2 olsun.
  birleşme özelliğinden a2*(a*a1) = a2*e
  => (a2*a)*a1 = a2
  => e*a1 = a2
  => a1 = a2

  (bkz: lineer cebir)
  1 ... stockton to malone
 5. 5.
  (bkz: grup yorum)
  (bkz: grup kızılırmak)
  -1 ... vend avesta
 6. 6.
  mat.
  (bkz: yarı grup)
  (bkz: monoid)
  (bkz: grupoid)
  ... gamlibaykus
 7. 7.
  Group(ing). Birbirleriyle temasta olan , birbirlerinden etkilenen kişiler topluluğudur .
  (bkz: alt grup)
  (bkz: çatışma grubu)
  (bkz: çıkar grubu)
  (bkz: birincil grup)
  (bkz: ikincil grup)
  (bkz: yarı grup)
  ... nekrofili
 8. 8.
  etkileşim ve iletişim içinde bulunan en az iki kişiden oluşan toplumsal birim.
  ... unique270
 9. 9.
  - ital. gruppo; düğüm.

  - fr. groupe'den gelip dilimize yerleşmiştir.

  'aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü' olarak basitçe tanımlanabilir. ortak özelliklere sahiptirler.

  - ikt. aralarında üretim maliyetini düşürmek veya satış fiyatını yükseltmek konusunda işbirliği yapmalarını sağlayacak bağların bulunduğu topluluk.
  ... ditty
 10. 10.
  (bkz: verilerin gruplanması)
  ... ditty